banner-brochure-nalaten
shutterstock_1197927070

Visie

Met het infozine ‘Van Zorg tot Afscheid’ wil Quality Media thema’s die spelen rond de laatste levensfase en afscheid nemen bespreekbaar maken en het nadenken hierover stimuleren. Van Zorg tot Afscheid richt zich op een ieder die zich wil oriënteren op

de (palliatieve) zorg- en afscheidsmogelijkheden in eigen regio. Voor zichzelf of voor een naaste. Het infozine dient als informatiebron voor gemeentelijke zorg- en afscheidsaangelegen- heden. Van Zorg tot Afscheid maakt op die manier ieder huishouden bewust van het nut hiervan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search