VERGOEDING VOOR BEGELEIDING LEVENSVRAGEN

 In Actueel

VERGOEDING VOOR BEGELEIDING LEVENSVRAGEN 

Begeleiding bij levensvragenMensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort een beroep doen op een gees- telijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De Jonge trekt in 2019 en 2020 zeven miljoen euro per jaar uit voor de financiering van dit plan. Vanaf 2021 komt er vijf miljoen per jaar beschikbaar.

Secretaris Guido Schürmann van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers is zeer blij met de toeken- ning. “De behoefte aan geestelijke verzorging houdt niet op bij de drempel van een zorginstelling, zeker nu steeds meer mensen thuis ziek zijn, oud worden en sterven. Ook daar worstelen mensen met le- vensvragen: hoe leef je verder na een slechte diagnose? Wat maakt het leven nog de moeite waard als je oud wordt en behoeftig? Vragen waar iemand thuis lang niet altijd alleen of met zijn naasten uitkomt.”

De begeleiding van geestelijk verzorgers is bedoeld voor het geval iemand er in zijn eigen netwerk niet uitkomt, schrijft de minister aan de Kamer: “Ieder mens geeft betekenis en zin aan zijn of haar leven en de gebeurtenissen daarin. Daarbij kunnen mensen gesteund worden door structuren die er zijn in onze samenleving zoals de familie, het sociale netwerk, onderwijs, werk en geloofsgemeenschappen. Het eigen vertrouwde netwerk kan in veel gevallen de benodigde ondersteuning bieden, maar wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of daar niet toe in staat is, kunnen reguliere zorgverleners, binnen de door hen geleverde zorg, op een dergelijke behoefte inspelen. Als vervolgens zowel het eigen netwerk als de reguliere zorgverlening niet langer volstaan, bijvoorbeeld wanneer sprake is van ingrijpende veran- deringen in het leven van mensen en/of wanneer zij worstelen met vragen van existentiële aard, kan de geestelijk verzorger als expert worden ingeschakeld.”

De komende tijd wil De Jonge een landelijk dekkend en kwalitatief goed aanbod van levensbegeleiding voor ouderen en hun naasten zien ontstaan; of men nu thuis of in een instelling verblijft. “Dit vereist ver- dere investeringen in de ontwikkeling van geestelijke verzorging in de vorm van onderwijs en (praktijk- gericht) onderzoek”, meldt hij aan de Kamer. “Op basis van de ervaringen die zo worden opgedaan en de uitkomsten van onderzoek dat gedaan wordt, kan worden bezien welke acties op de lange termijn gewenst zijn.”

De bekostiging loopt via een tijdelijke ophoging van de bijdrage aan de landelijke netwerken palliatieve zorg in de regeling Palliatieve terminale zorg. Dit is de snelste en meest directe manier om de regio’s te bereiken. De netwerken hebben landelijke dekking en in de palliatieve zorg al de nodige ervaring met geestelijke verzorging.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search