Uitvaartontwikkelingen 2018

 In Actueel

Uitvaartontwikkelingen 2018

In 2018 zijn meer dan 153 duizend mensen overleden in Nederland, 65 procent van deze men- sen is gecremeerd. Het aantal overledenen is met twee procent flink gestegen in vergelijking met 2017. De grootste oorzaak van de stijging is de griepepidemie begin van het jaar. Door de groei van het aantal alleenstaande ouderen zien uitvaartondernemers steeds vaker dat het lastig is om een opdrachtgever voor hun uitvaart te vinden.

Eenpersoonshuishoudens nemen toe
In Nederland komen er steeds meer eenpersoonshuishoudens bij. Het CBS heeft in haar Huis- houdprognose 2018-2060 berekend dat door de vergrijzing vooral het aantal alleenstaanden ouderen toe zal nemen de komende decennia. In 2018 waren dit er al bijna drie miljoen. Bijna 800 duizend van deze groep was 80 jaar of ouder. De grootste groep woont in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

Sterfteontwikkeling
Het aantal overledenen in Nederland is wederom gestegen. De meest opvallende ontwikkeling in 2018 was het hoge aantal overledenen van januari tot april. Een direct gevolg van de langdurige griepepidemie in de winter van 2017 en begin 2018. In 2019 begint het jaar voor de derde keer op rij met een stijging van het aantal sterfgevallen door de griepepidemie.

Begraven en cremeren
In 2018 is het aantal crematies landelijk gestegen met een procent naar 65 procent. De meeste crematies vonden plaats in Zuid-Holland. De provincie waar de meeste mensen kozen voor een crematie is Limburg met 87 procent gevolgd door Drenthe (79 procent) en Utrecht (75 procent). Begraven is in Zeeland (46 procent) en Friesland het meest in trek (44 procent).

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search