KINDERARTSEN WILLEN DAT EUTHANASIE BIJ KINDEREN WORDT TOEGESTAAN

 In Actueel

KINDERARTSEN WILLEN DAT EUTHANASIE BIJ KINDEREN WORDT TOEGESTAAN

Het onderzoek is aangeboden aan de Tweede Kamer, dat meldt de NOS. Euthanasie is nu niet toe- gestaan bij kinderen tot twaalf jaar. Dat heeft de overheid zo besloten omdat deze kinderen nog niet wilsbekwaam zijn. Maar wanneer een kind ongeneeslijk ziek is en zeer ernstig lijdt kan dat zorgen voor onnodig lang lijden. Artsen willen daarom dat ze samen met de ouders kunnen beslissen over euthana- sie wanneer er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Onder de kinderartsen die hebben deelgenomen aan het onderzoek van hoogleraar kindergeneeskun- de Eduard Verhagen van het UMCG, zijn in de afgelopen vijf jaar 359 kinderen overleden. Bij 46 van hen was het volgens de artsen beter geweest om het leven van het kind actief te beƫindigen.

Een gemiddelde uitvaart kost volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek circa 7.500 euro, waar mensen in doorsnee uitgaan van 6.000 euro. Een vijfde van de verzekerden is voor een bedrag tot 5.000 euro verzekerd. Voor een kwart geldt dit voor een bedrag tussen de 5.000 en 7.500 euro. Een derde van de verzekerden heeft geen idee wat zijn dekking is. Daartegenover geeft 60 procent van de ondervraagden aan nabestaanden niet op te willen zadelen met de kosten.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search