HET UITVAARTCODICIL / LAATSTE WENSENFORMULIER

 In Actueel

HET UITVAARTCODICIL / LAATSTE WENSENFORMULIER

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is bedoeld om wensen rondom de uitvaart vast te leg- gen. Zo wordt praktische informatie achter gelaten voor nabestaanden. Dit Uitvaartcodicil / Laatste wensenlijst kan gezien worden als een lijst waarin wensen rondom de uitvaart kenbaar zijn gemaakt, maar ook niet meer dan dat. Met andere woorden, het is een houvast waar nabestaanden mee op weg geholpen kunnen worden en rekening mee kunnen houden.

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier zelf is niet uitputtend. De belangrijkste onderwerpen rondom een uitvaart worden behandeld. Onderwerpen waarover geen misverstanden mogen ontstaan en om onverkwikkelijke situaties bij de uitvaart te voorkomen. Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensen-for- mulier bestrijkt de periode vanaf het overlijden tot na de uitvaart. Uiteraard kan deze lijst worden aan- gevuld. Daarvoor verwijzen wij graag naar onze uitvaartencyclopedie, waarin uitgebreide informatie te vinden is over tal van zaken rondom de uitvaart.

Uitdrukkelijk staat hier wensen, geënt op art. 18 van de Wet op de lijkbezorging:
“ De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden”

Het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier is niet bedoeld om “over het graf heen te regeren”. Daar- om gaat het hier ook om ‘wensen’. Het zijn uiteindelijk de nabestaanden die afscheid moeten nemen! U kunt natuurlijk het Uitvaartcodicil / Laatste wensenformulier bij uw testament door uw notaris laten opnemen c.q. laten insluiten. Houdt er echter wel rekening mee dat het testament meestal niet gelijk opgevraagd c.q. geraadpleegd wordt na uw overlijden. Om er zeker van te zijn dat uw wensen worden uitgevoerd, zorg er dan voor dat minimaal 2 mensen in uw omgeving over een door u ondertekend afschrift van uw Laatste wensen beschikken. Is er een testament dan dient één van die 2 mensen, de- gene te zijn die tot één ster executeur is benoemd in het testament. Een één ster executeur is namelijk belast met het regelen van de uitvaart. Hij/Zij is de opdrachtgever tot de uitvaart en is als opdrachtge- ver ook degene die bepaalt hoe de uitvaart wordt geregeld.

Het Uitvaartcodicil / Laatste Wensenformulier is niet verbonden met, evenmin verwijst het naar één bepaalde uitvaartverzekeraar,- verzorger. U of uw nabestaaden zijn in Nederland in principe vrij om een uitvaartverzorger naar keuze de uitvaart te laten verzorgen.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search